• JP2Shrine strona główna
 • O Sanktuarium
 • O Nas


  ODKRYJ. DOWIEDZ SIĘ. UCZCIJ.

  Narodowe Sanktuarium Świętego Jana Pawła II jest miejscem kultu, formacji religijnej i odnowy kulturowej, które odwiedzającym dostarcza zarówno strawy dla ducha jak i dla umysłu. Jest miejscem pielgrzymowania, w którym pierwszej klasy relikwia krwi św. Jana Pawła II jest dostępna dla uczczenia przez wiernych.

  Poprzez liturgię i modlitwę, sztukę, wydarzenia kulturalne i celebracje liturgiczne, pielgrzymi mogąpoznać głęboką miłość naszego patrona do Boga ido człowieka. 

  Od początku Sanktuarium było pomyślane jako odpowiedź na wezwanie świętego Jana Pawła II do „nowej ewangelizacji”, wezwanie, które powtórzył papież Benedykt XVI i papież Franciszek. Ma to być miejsce prawdziwego spotkania z Bogiem, które prowadzi do odnowy osób, rodzin, społeczeństw i kultury – miejsce gdzie Bóg, który „wkroczył whistorię” (Jan Paweł II, Homilia, 24 grudnia, 1999), uzdrawia i odnawia każdy wymiar ludzkiego życia.

  Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych nadała sanktuarium tytuł „narodowego” 14 marca, 2014 roku.


  O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

  O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

  Nadzwyczajne życie świętego Jana Pawła II było darem dla Boga i dla każdego, którego na swej drodze spotkał, gdyż motorem jego działania była głęboka wiara w Jezusa, Odkupiciela Człowieka. W czasie swojego 26 letniego pontyfikatu, papież Jan Paweł II ucieleśniał próby i tryumfy dwudziestego wieku i stał się głosem moralnej i duchowej przejrzystości na temat świętości życia ludzkiego, natury wolności człowieka i potrzeby pokonywania głębokich różnic, które dzielą ludzką rodzinę.

  Jako papież całego pokolenia, który oddał siebie bez reszty, miał wpływ na miliony ludzi zarówno wierzących jak i niewierzących. Zaledwie dziewięć lat po śmierci, papież Jan Paweł II został kanonizowany przez papieża Franciszka. Moc oddziaływania jego życia i świadectwa jest ciągle żywa.

  Nadzwyczajne życie świętego Jana Pawła II było darem dla Boga i dla każdego, którego na swej drodze spotkał, gdyż motorem jego działania była głęboka wiara w Jezusa, Odkupiciela Człowieka. W czasie swojego 26 letniego pontyfikatu, papież Jan Paweł II ucieleśniał próby i tryumfy dwudziestego wieku i stał się głosem moralnej i duchowej przejrzystości na temat świętości życia...

  Nadzwyczajne życie świętego Jana Pawła II było darem dla Boga i dla każdego, którego na swej drodze spotkał, gdyż motorem jego działania była głęboka wiara w Jezusa, Odkupiciela Człowieka. W czasie swojego 26 letniego pontyfikatu, papież Jan Paweł II ucieleśniał próby i tryumfy dwudziestego wieku i stał się głosem moralnej i duchowej przejrzystości na temat świętości życia ludzkiego, natury wolności człowieka i potrzeby pokonywania głębokich różnic, które...

  Nadzwyczajne życie świętego Jana Pawła II było darem dla Boga i dla każdego, którego na swej drodze spotkał, gdyż motorem jego działania była głęboka wiara w Jezusa, Odkupiciela Człowieka. W czasie swojego 26 letniego pontyfikatu, papież Jan Paweł II ucieleśniał próby i tryumfy dwudziestego wieku i stał się...

  Nadzwyczajne życie świętego Jana Pawła II było darem dla Boga i dla każdego, którego na swej drodze spotkał, gdyż motorem jego działania była głęboka wiara w Jezusa, Odkupiciela Człowieka. W czasie swojego 26 letniego pontyfikatu, papież Jan Paweł II ucieleśniał próby i tryumfy dwudziestego wieku i stał się...

  Przeczytaj więcej o świętym Janie Pawle

  NARODOWE SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II I RYCERZE KOLUMBA

  NARODOWE SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II I RYCERZE KOLUMBA NARODOWE SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II I RYCERZE KOLUMBA NARODOWE SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II I RYCERZE KOLUMBA NARODOWE SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II I RYCERZE KOLUMBA NARODOWE SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II I RYCERZE KOLUMBA

  Narodowe Sanktuarium świętego Jana Pawła II jest główną duszpasterską inicjatywą Rycerzy Kolumba, katolickiej, świeckiej, bratniej organizacji zrzeszającej prawie dwa miliony członków na całym świecie. Wierni misji i dziedzictwu świętego Jana Pawła II, Rycerze w 2011 roku ustanowili jego sanktuarium w stolicy kraju.

  Po pięciu latach prac budowlanych i kanonizacji patrona sanktuarium, świętego Jana Pawła II, Narodowe Sanktuarium przyciąga co roku dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Rycerze mają nadzieję, że ta inicjatywa będzie służyć Kościołowi w Stanach Zjednoczonych i przyniesie bogate owoce dla Kościoła powszechnego i dla świata.

  Narodowe Sanktuarium świętego Jana Pawła II jest główną duszpasterską inicjatywą Rycerzy Kolumba, katolickiej, świeckiej, bratniej organizacji zrzeszającej prawie dwa miliony członków na całym świecie. Wierni misji i dziedzictwu świętego Jana Pawła II, Rycerze w 2011 roku ustanowili jego sanktuarium w stolicy kraju.

  Po pięciu latach prac budowlanych i kanonizacji patrona sanktuarium, świętego Jana Pawła II,...

  Narodowe Sanktuarium świętego Jana Pawła II jest główną duszpasterską inicjatywą Rycerzy Kolumba, katolickiej, świeckiej, bratniej organizacji zrzeszającej prawie dwa miliony członków na całym świecie. Wierni misji i dziedzictwu świętego Jana Pawła II, Rycerze w 2011 roku ustanowili jego sanktuarium w stolicy kraju.

  Po pięciu latach prac budowlanych i kanonizacji patrona sanktuarium, świętego Jana Pawła II, Narodowe Sanktuarium przyciąga co roku dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Rycerze mają nadzieję,...

  Narodowe Sanktuarium świętego Jana Pawła II jest główną duszpasterską inicjatywą Rycerzy Kolumba, katolickiej, świeckiej, bratniej organizacji zrzeszającej prawie dwa miliony członków na całym świecie. Wierni misji i dziedzictwu świętego Jana Pawła II, Rycerze w 2011 roku ustanowili jego sanktuarium w stolicy kraju.

  Po pięciu...

  Narodowe Sanktuarium świętego Jana Pawła II jest główną duszpasterską inicjatywą Rycerzy Kolumba, katolickiej, świeckiej, bratniej organizacji zrzeszającej prawie dwa miliony członków na całym świecie. Wierni misji i dziedzictwu świętego Jana Pawła II, Rycerze w 2011 roku ustanowili jego sanktuarium w stolicy kraju.

  Po pięciu...

  Przeczytaj więcej o Rycerzach Kolumba
  PRACOWNICY SANKTUARIUM

  PRACOWNICY SANKTUARIUM PRACOWNICY SANKTUARIUM PRACOWNICY SANKTUARIUM PRACOWNICY SANKTUARIUM PRACOWNICY SANKTUARIUM

  Pod kierownictwem dyrektora Maxime Nogier, personel Narodowego Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, który składa się z osób konsekrowanych i świeckich jest świetnie zaznajomiony z historią życia i dziedzictwem świętego Jana Pawła II.

  Pod kierownictwem dyrektora Maxime Nogier, personel Narodowego Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, który składa się z osób konsekrowanych i świeckich jest świetnie zaznajomiony z historią życia i dziedzictwem świętego Jana Pawła II.

  Pod kierownictwem dyrektora Maxime Nogier, personel Narodowego Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, który składa się z osób konsekrowanych i świeckich jest świetnie zaznajomiony z historią życia i dziedzictwem świętego Jana Pawła II.

  Pod kierownictwem dyrektora Maxime Nogier, personel Narodowego Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, który składa się z osób konsekrowanych i świeckich jest świetnie zaznajomiony z historią życia i dziedzictwem świętego Jana Pawła II.

  Pod kierownictwem dyrektora Maxime Nogier, personel Narodowego Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, który składa się z osób konsekrowanych i świeckich jest świetnie zaznajomiony z historią życia i dziedzictwem świętego Jana Pawła II.

  Przeczytaj więcej o naszych przywódcach