• JP2Shrine strona główna
 • O Nas
 • Rycerze Kolumba i Narodowe Sanktuarium Świętego Jana Pawła II
 • O Nas


  Rycerze Kolumba i Narodowe Sanktuarium Świętego Jana Pawła II

  Narodowe Sanktuarium Świętego Jana Pawła II jest główną inicjatywą duszpasterską Rycerzy Kolumba, rodzinnej organizacji świeckich katolików, liczącej prawie dwa miliona członków na całym świecie.

  Wierni misji i dziedzictwu papieża Jana Pawła II, Rycerze w 2011 roku założyli jego sanktuarium w stolicy kraju.

  Po pięciu latach prac budowlanych i kanonizacji jego patrona, świętego Jana Pawła II, Narodowe Sanktuarium przyciąga rocznie dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Jest to miejsce kultu, formacji religijnej i odnowy kulturalnej.

  Stała wystawa jest poświęcona ważnym wydarzeniom w życiu Jana Pawła II i przedstawieniem ogromnego wpływu jaki wywierał zarówno jako ojciec duchowy miliarda katolickich wiernych jak i światowy przywódca. W Sanktuarium są również organizowane prelekcje, dni skupienia, specjalne nabożeństwa i inne wydarzenia nastawione na wzbogacenie intelektualne i duchowe odwiedzających.

  Rycerze mają nadzieję, że ta inicjatywa będzie służyć Kościołowi w Stanach Zjednoczonych i przyniesie bogate owoce dla Kościoła powszechnego i dla świata.

  Oświadczenie Najwyższego Rycerza o decyzji ufundowania Sanktuarium

  2 sierpnia, 2011 roku, podczas dorocznej konwencji Rycerzy Kolumba, Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson ogłosił decyzję zakupu budynku i posiadłości Centrum Kulturalnego im. Jana Pawła II i przemienienia go w Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II. Sanktuarium miało pomóc pielgrzymom odnaleźć nadzieję w Chrystusie, Odkupicielu człowieka i zachętę do pozbawienia się lęku i pełniejszego i radośniejszego życia wiarą.

  To sanktuarium będzie stwarzało możliwości ewangelizacji i szerzenia Dobrej Nowiny Ewangelii poprzez Nową Ewangelizację zgodnie z wizją Jana Pawła II, a historia jego życia będzie służyć jako źródło inspiracji” Najwyższy Rycerz oznajmił (po angielsku) w publicznym wystąpieniu.

  „Dzięki jego niestrudzonej ewangelizacji, całe pokolenie katolików jest znane jako pokolenie Jana Pawła II, a dla nas jest to niewątpliwie zaszczyt żeby szerzyć jego głębokie i mocne przesłanie nadziei dla naszego kraju, naszego kontynentu i naszego świata.

  Przeczytaj pełne przemówienie Najwyższego Rycerza.

  Rycerze Kolumba i święty Jan Paweł II

  Wideo (po angielsku)

  Papież Jan Paweł II był specjalnym przyjacielem Rycerzy Kolumba. W swoim przesłaniu do Rycerzy Kolumba w 2003 roku papież Jana Paweł II napisał: „Świadcząc o ‘wierze, która działa przez miłość’ Rycerze mogą dać światu widzialny znak obecności Królestwa Bożego i zaprosić, by ludzie na nowo odkryli podstawy nadziei Kościoła. To świadectwo nadziei, która nie zawiedzie, jest szczególnie ważne”.

  Przez cały 26-letni pontyfikat papieża Jana Pawła II Rycerze wspierali liczne inicjatywy, aby szerzyć jego nauczanie, przesłanie nadziei i Nową Ewangelizację, również przez środki masowego przekazu dzięki nowoczesnej technologii.

  Papież Jan Paweł II dostrzegał, że wsparcie Rycerzy Kolumba sięga głębiej niż tylko wsparcie finansowe udzielane dla jego wielu dzieł charytatywnych. W 2003 roku powiedział „Od momentu założenia, wasz Zakon troszczy się o materialne i duchowe dobro swoich członków i jest zaangażowany w misję Kościoła”.

   

  Na temat